Монгол Бодлогын Сан

Эх хэлээрээ суралцаж, эх хэлээрээ мэдлэгээ түгээе.

Олимпиадын архив/Бага сунгаа

НэрОнАнгилалБодлогын тооБодолттой бодлогоPDFХугацаа
1Бага сунгаа V2018 он1-р анги4460 мин
2Бага сунгаа V2018 он2-р анги4460 мин
3Бага сунгаа V2018 он3-р анги4490 мин
4Бага сунгаа V2018 он4-р анги4390 мин
5Бага сунгаа V2018 он5-р анги44120 мин
6Бага сунгаа V2018 он6-р анги44120 мин
7Бага сунгаа V2018 он7-р анги44150 мин
8Бага сунгаа V2018 он8-р анги44150 мин
9Бага сунгаа V2018 он9-р анги44150 мин
10Бага сунгаа V2018 он10-р анги43180 мин
11Бага сунгаа V2018 он11-р анги44180 мин
12Бага сунгаа V2018 он12-р анги44180 мин
13Бага сунгаа V2018 онБага ангийн багш44150 мин
14Бага сунгаа V2018 онДунд ангийн багш44180 мин
15Бага сунгаа VI2019 он5-р анги41120 мин
16Бага сунгаа VI2019 он6-р анги40120 мин
17Бага сунгаа VI2019 он7-р анги40150 мин
18Бага сунгаа VI2019 он8-р анги40150 мин
19Бага сунгаа VI2019 он9-р анги42180 мин
20Бага сунгаа VI2019 он10-р анги43180 мин
21Бага сунгаа VI2019 он11-р анги40180 мин
22Бага сунгаа VI2019 он12-р анги40180 мин
23Бага сунгаа VI2019 онБага ангийн багш40150 мин
24Бага сунгаа VI2019 онДунд ангийн багш40180 мин