Бага сунгаа V, 6-р анги

Бага сунгаа V, 6-р анги   

Бодлогын тоо: 4    Хугацаа: 120 мин


1. 7-д хуваагддаг 3 оронтой тооны цифрүүдийн нийлбэр 7-той тэнцүү бол энэ тооны сүүлийн 2 цифр ялгаатай байж болох уу?

Заавар Бодолт
Заавар. Цифрүүдийн нийлбэр нь 7 байдаг бүх 3 тоонуудыг жагсааж бичээд 7-д хуваагдах эсэхийг нь шалга.

Бодолт. Цифрүүдийн нийлбэр нь 7-той тэнцүү 3 оронтой тоонуудыг багаас нь эхлэн жагсааж бичвэл
106 115 124 133 142 151 160
205 214 223 232 241 250
304 313 322 331 340
403 412 421 430
502 511 520
601 610
700
Эдгээр дотор ялгаатай цифрээр төгссөн 7-д хуваагддаг тоо байхгүй тул бодлогын нөхцөлийг хангах тоо олдохгүй.


2. КУБ гэсэн 3 оронтой тоо натурал тооны куб болдог бол ШАР гэсэн 3 оронтой тоо натурал тооны куб байж болох уу?

Заавар Бодолт
Заавар. Ялгаатай үсгүүд ялгаатай цифр гээд үсэгт таавартай адилаар бодоорой!

Бодолт. Зөвхөн $5^3=125$, $6^3=216$, $7^3=343$, $8^3=512$, $9^3=729$ тоонууд л гурван оронтой бөгөөд натурал тоон куб болно. Эдгээрээс $343$ ижил цифртэй тул бодлогын нөхцөлд тохирохгүй тоо юм. Бусад тоонуудын хувьд ижил цифртэй болохыг дараах диаграмаас харж болно. Бусад тоонуудын хувьд аль ч хоёр нь ижил цифртэй тул бодлогын нөхцөлийг хангахгүй. Иймд ШАР нь натурал тооны куб байж болохгүй.


3. Гуравтын орны гурван хүүхдэд 15 ижил чихрийг, хүүхэд бүрд 3-т хуваахад 1 үлддэг тооны чихэр авсан байхаар хэчнээн ялгаатай аргаар өгч болох вэ?

Заавар Бодолт
Заавар. 15-аас бага 3-т хуваахад 1 үлддэг тоонууд нь 1, 4, 7, 10, 13 байна. Ижил чихэрүүд тул хуваалтууд зөвхөн чихэрийн тоогоороо л ялгагдана. Бүх хувилбарыг тоочох аргаар ол.

Бодолт. Боломжит хувилбаруудыг чихрүүдийн тоогоор нь бүлэглэж тоолбол
  1. 1, 1, 13 байх 3 хувилбар,
  2. 1, 4, 11 байх 6 хувилбар,
  3. 1, 7, 7 байх 3 хувилбар,
  4. 4, 4, 7 байх 3 хувилбар
байх тул нийт $3+6+3+3=15$ хувилбар байна.


4. $6\times 6$ хөлгийг аль ч хоёр булан дүрс $2\times3$ тэгш өнцөгт үүсгэхгүй байхаар
булан дүрсүүдээр хийж болох уу?

Заавар Бодолт
Заавар. Болно гэдгийг жишээ гаргаж харуул.

Бодолт. Болно. Жишээ нь: