Монгол Бодлогын Сан

Эх хэлээрээ суралцаж, эх хэлээрээ мэдлэгээ түгээе.

Олимпиадын архив/Сайн гараа

НэрОнАнгилалБодлогын тооБодолттой бодлогоPDFХугацаа
1Сайн гараа 20182018 он3-р анги44 мин
2Сайн гараа 20182018 он4-р анги44 мин
3Сайн гараа 20182018 он5-р анги44 мин
4Сайн гараа 20182018 он6-р анги42 мин
5Сайн гараа 20182018 он7-р анги43 мин
6Сайн гараа 20182018 он8-р анги42 мин
7Сайн гараа 20182018 он9-р анги44 мин
8Сайн гараа 20182018 он9-р анги40 мин
9Сайн гараа 20182018 он10-р анги44 мин
10Сайн гараа 20182018 он11-р анги41 мин
11Сайн гараа 20182018 он12-р анги42 мин
12Сайн гараа 20182018 онБага ангийн багш41 мин
13Сайн гараа, 20192019 он5-р анги42120 мин
14Сайн гараа, 20192019 он6-р анги41120 мин
15Сайн гараа, 20192019 он7-р анги41120 мин
16Сайн гараа, 20192019 он8-р анги41150 мин
17Сайн гараа, 20192019 он9-р анги41150 мин
18Сайн гараа, 20192019 он10-р анги41180 мин
19Сайн гараа, 20192019 он11-р анги41210 мин
20Сайн гараа, 20192019 он12-р анги41210 мин
21Сайн гараа, 20192019 онДунд ангийн багш41210 мин